4:30pm: JV Girls
6:00pm: Varsity Girls
7:30pm: Varsity Boys

GO ADMIRALS!!